Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành Khoa học máy tính; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính.

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ Điều dưỡng

CTĐT và CĐR trình độ thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra thạc sĩ PP toán sơ cấp

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ Toán ƯD

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ Công tác xã hội

Đào tạo thạc sỹ ngành Công tác xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực quản lý, những chuyên viên tư vấn, tham mưu, nghiên cứu về công tác xã hội cho đất nước.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.