Nhiệm vụ của Phòng Sau Đại học & Quản lý Khoa học

001Tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học, chủ trì tổ chức tuyển sinh và quản lý đào tạo sau đại học trong nước và liên kết với nước ngoài.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.