Nhiệm vụ Phòng Tổ chức sự kiện & Quan hệ công chúng

 

Nhiệm vụ Phòng Tổ chức sự kiện & Quan hệ công chúng

- Xây dựng mục tiêu và kế hoạch tuyên truyền, phát triển thương hiệu và hình ảnh của trường với xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài trường tổ chức các sự kiện, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu của trường với xã hội; thông tin tuyên truyền phục vụ tuyển sinh hằng năm; tổ chức hội nghị, hội thảo, gặp gỡ giao lưu…để thúc đẩy, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh trường.

- Phối hợp với các đơnvị tổ chức hoạt động của cựu sinh viên Đại học Thăng Long.

- Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống tài liệu, thông tin về trường Đại học Thăng Long.

- Xây dựng và duy trì phát triển quan hệ với các cơ quan truyền thông (báo chí, phát thanh, truyền hình…) để thông tin về hoạt động của nhà trường khi cần thiết.

 

- Thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các trường đại học trong nước để hợp tác, hỗ trợ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.