Phòng Quan hệ Công chúng

THÔNG BÁO Chương trình Gala Bài hát Việt 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015    

THÔNG BÁO

Chương trình Gala Bài hát Việt 2015

Chương trình Gala “Bài hát Việt 2015” được tổ chức riêng tại Trường Đại học Thăng Long, với sự biểu diễn của những ca sĩ nổi tiếng: Đinh Mạnh Ninh, Tạ Quang Thắng, Cát Tường và sinh viên TLU. Đây là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Thăng Long thực hiện và sẽ được ghi hình để phát sóng.

Địa điểm: Hội trường Tạ Quan Bửu – Trường Đại học Thăng Long

Thời gian: 18h – 28/12/2015

Đối tượng tham dự: cán bộ, giảng viên và sinh viên TLU

Kính mời cán bộ, giảng viên và sinh viên nhiệt tình tham dự và cổ vũ để chương trình đạt kết quả tốt.

 

                                           PHÒNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG


Tin mới

Các tin khác