Phòng Hợp tác Quốc tế

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP CAO HỌC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ NIÊN KHÓA 2012 - 2014

1Trong 2 ngày (23 - 24/10/2014), Trường Đại học Thăng Long đã phối hợp với Trường Đại học Nice - Sophia Antipolis tổ chức thành công buổi lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các học viên thuộc lớp cao học Kinh doanh và Quản trị quốc tế niên khóa 2012 - 2014. Buổi lễ là đích đến cuối cùng của quá trình phấn đấu học tập, nghiên cứu tích cực trong suốt hơn 02 năm vừa qua của các học viên.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về buổi gặp mặt đại diện Trường NIIGATA Nhật Bản

4236Thời gian: 10h00 ngày 02/10/2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về chương trình học bổng của Bộ Nông nghiệp Mỹ dành cho Việt Nam

020Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 10 năm 2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ HỮU

012 Trường Đại học Thăng Long tuyển 01 (một) NAM nhân viên cơ hữu phòng Hợp tác quốc tế

Xem tiếp...

HỌC BỔNG ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI DỰ ÁN EMMA EAST 2014

slide1Học bổng giành cho các trình độ: Đại học(U), Thạc sỹ(M), Tiến sỹ(D) và sau Tiến sỹ(PD), bao gồm chi phí đi lại, visa, bảo hiểm, chi phí ăn ở, học phí

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.