Nhiệm vụ của Phòng Hợp tác Quốc tế

 

Nhiệm vụ của Phòng Hợp tác Quốc tế

Có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài đến trường và chuyển thông tin đến các bộ phận chức năng tương ứng.

Xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác và quảng bá hình ảnh nhà trường với các đối tác nước ngoài.

Chủ động tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với đối tác nước ngoài có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và NCKH để giới thiệu với các đơn vị và đề xuất Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác.

Tổ chức ký kết các văn bản hợp tác, theo dõi, đánh giá  định kỳ các hoạt động hợp tác quốc tế.

 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, tiếp đón khách nước ngoài vào làm việc, tham quan, giảng dạy… hỗ trợ các thủ tục liên quan cho giảng viên, sinh viên nước ngoài trong thời gian làm việc, học tập, thực tập tại trường, theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của các đoàn nước ngoài.