Nhiệm vụ của Phòng Hợp tác Quốc tế

001Có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài đến trường và chuyển thông tin đến các bộ phận chức năng tương ứng.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.