Phòng Hợp tác Quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ TRAO ĐỔI GIÁO DỤC GIỮA CANADA – ASEAN ĐỂ PHÁT TRIỂN (CANADA-ASEAN SCHOLARSHIPS AND EDUCATIONAL EXCHANGES FOR DEVELOPMENT – SEED)

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ TRAO ĐỔI GIÁO DỤC GIỮA CANADA – ASEAN ĐỂ PHÁT TRIỂN (CANADA-ASEAN SCHOLARSHIPS AND EDUCATIONAL EXCHANGES FOR DEVELOPMENT – SEED)

 

Chương trình học bổng SEED được thành lập nhằm giảm đói nghèo trong các nước phát triển khu vực ASEAN và đạt các Mục tiêu phát triển bền vững năm 2030.

 

Học bổng sẽ đóng góp toàn phần vào tất cả các mục tiêu Phát triển bền vững, bao gồm Mục tiêu thứ 5 (Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái) qua các môn ví dụ như Phụ nữ học, Khoa học chính trị, Nhân chủng học, và Kinh tế học; và Mục tiêu thứ 13 (Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó) qua, ví dụ như Khoa học môi trường/Chính sách kiểm tra giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, Năng lượng, Than bùn và các hiệu ứng chiến lược sử dụng đất khác, và Lâm nghiệp.

 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

CAD$ 10,200 cho 4 tháng hoặc một 1 học kỳ học với sinh viên cử nhân hoặc thạc sỹ.

ĐIỀU KIỆN:

-          Với sinh viên các ngành liên quan đến Kinh tế và Du lịch: TOEFL IBT 80 (mỗi band đều trên 20) hoặc IELTS 6.0 (mỗi band trên 5.5).

-          Với sinh viên các ngành liên quan đến Truyền thông và Nghệ thuật: TOEFL IBT 88 (mỗi band đều trên 22) hoặc IELTS 6.5 (mỗi band trên 6.0).

Sinh viên liên hệ với phòng Hợp tác Quốc tế, trường đại học Thăng Long, tầng 1 nhà A trong giờ hành chính.

-          SĐT: 024 35581813

-          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đăng ký tại đường link: https://forms.gle/WnJh6QfKBh7LnNMm9Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.