Phòng Hợp tác Quốc tế

HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH HUNG-GA-RI 2019

 

HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH HUNG-GA-RI 2019

Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập ngắn hạn.


Chỉ tiêu học bổng: 
+ 25 học bổng một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ) 

+ 80 học bổng đại học trình độ cử nhân 

+ 55 học bổng thạc sĩ 

+ 30 học bổng tiến sĩ 
+ 100 tháng học bổng học ngắn hạn trình độ sau đại học


Thời gian đào tạo:

- Chương trình đại học: từ 03 năm đến 4 năm học
- Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học
- Chương trình một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ): 05 năm đến 06 năm học
- Chương trình tiến sĩ: 04 năm
- Chương trình thực tập: 5 tháng hoặc 10 tháng.


Hồ sơ và thời hạn dự tuyển

1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại website của Quỹ học bổng Hung-ga-ri (https://apply.stipendiumhungaricum.hu):

Thời hạn đăng ký online trên website của Hung-ga-ri đến 23h59 ngày 15/01/2019 (theo giờ Hung-ga-ri).

Hồ sơ giấy bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri ứng viên tự lưu giữ để mang theo sang Hung-ga-ri nhập học nếu được tiếp nhận và cử đi học.

2. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại website của Cục Hợp tác quốc tế (https://tuyensinh.vied.vn):

Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên website https://tuyensinh.vied.vn/ đến hết ngày 16/01/2019.

3. Nộp hồ sơ giấy

Ứng viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đến hết ngày 16/01/2019 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế).

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Hung-ga-ri năm 2019.

Thông tin chi tiết tại: https://vied.vn/vi/tin-tuc/tuyen-sinh/1020-thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-hung-ga-ri-nam-2019.htmlVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.