Phòng Hợp tác Quốc tế

LỚP HỌC LẬP TRÌNH IT CHO NGƯỜI CHƯA CÓ KINH NGHIỆM (Dành riêng cho sinh viên ngành tiếng Nhật)

 

Dành riêng cho sinh viên khoa tiếng Nhật

Đây là khóa học về lập trình dành riêng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật chưa có kinh nghiệm về IT. Khóa học này được tổ chức bởi Trường Đại học Thăng LongTổ chức Phi lợi nhuận MPKEN và Goalist Co., Ltd có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản.

Tại sao sinh viên tiếng Nhật nên học IT?

ü                 Việt Nam, Nhật Bản và các nước trên thế giới đều đang thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng lập trình và IT. Kỹ năng lập trình là kỹ năng có nhu cầu lớn trong tương lai.

ü          Đa số kỹ sư IT ở Nhật Bản đều là người xuất thân trong khối ngành Xã hội (không phải ngành CNTT). Mọi người đều học được kỹ năng thông qua công việc sau khi vào công ty. Đối với sinh viên khối ngành Xã hội, nếu muốn trở thành kỹ sư đều có thể học được những kỹ thuật này.

ü      Làm chủ kỹ năng IT và lập trình mở ra cho bạn nhiều cơ hội về sự nghiệp đa dạng trong tương lai với mức thu nhập cao, không chỉ giới hạn trong việc trở thành kỹ sư lập trình.

Điều kiện tham gia

ü        Tiếng Nhật tương đương N2 (không cần chứng chỉ JLPT)

ü  Khóa học tập trung trong 2 tháng (tháng 10 và 11/2018): sinh viên có thể nghỉ học, nhưng vì chương trình học nhanh và khối lượng kiến thức nhiều, nếu sinh viên nghỉ học quá nhiều sẽ không thể bắt kịp với cả lớp. Chung tôi tìm kiếm những sinh viên có quyết tâm theo học đến cùng.

ü             Có bài kiểm tra năng lực tư duy logic cho sinh viên đầu vào. Chỉ những người qua được bài kiểm tra này mới được nhập học.

Chi tiết khóa học

ü         Thời hạn: tháng 10 và tháng 11 năm 2018 (Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, 10h00 ~ 19h00)

ü         Nội dung: Toàn bộ kỹ năng về Web service. Kết thúc khóa học, sinh viên có thể làm được toàn bộ công đoạn từ lên kế hoạch, phát triển và trình bày một Webservice.

ü         Học phí: 1.500.000 đ

ü     Địa điểm học: 

Giới thiệu khóa học

ü  Những bạn có quan tâm đến khóa học, xin vui lòng tham gia buổi giới thiệu về khóa học: 

Ngày 11 tháng 09 năm 2018từ 08:00 – 10:00

Tại Phòng Hội thảo tầng 5, nhà A, ĐH Thăng Long

ü  Xin vui lòng đăng ký tham gia buổi giới thiệu tại link sau:

https://goo.gl/forms/bALHQxXWS55XnNfv2

Liên lạc

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thăng Long

 

Tel: (+84) 2435581813  - Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tin mới

Các tin khác