Phòng Hợp tác Quốc tế

THÔNG BÁO Về buổi gặp mặt đại diện Trường NIIGATA Nhật Bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

  Về buổi gặp mặt đại diện Trường NIIGATA Nhật Bản

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo, buổi gặp mặt đoàn đại diện Trường NIIGATA Nhật Bản (College of Foreign Languages, Tourism and Airline) nhằm mục đích giao lưu với sinh viên, giới thiệu học bổng tiếng Nhật của Trường NIIGATA (Học bổng áp dụng cho sinh viên ở mọi trình độ tiếng Nhật) sẽ được tổ chức theo kế hoạch cụ thể như sau:

Thời gian: 10h00 ngày 08/10/2015

Địa điểm: Phòng Hội thảo, tầng 5, nhà A, Trường Đại học Thăng Long

Kính mời những sinh viên và phụ huynh quan tâm đăng ký tham gia buổi gặp mặt theo liên hệ sau:

Phòng Hợp tác quốc tế

SĐT: 04.3558.1813/ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc Ms. Thanh

SĐT: 0936.332.869/ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG HTQT


Tin mới

Các tin khác