Phòng Hợp tác Quốc tế

THÔNG BÁO Cơ hội tìm hiểu chương trình Thạc sỹ tại California International Business University (CIBU) - USA

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

Cơ hội tìm hiểu chương trình Thạc sỹ tại California International Business University (CIBU) - USA

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 09/2015, đại diện Trường California International Business University (CIBU) - USA sẽ có buổi gặp mặt với sinh viên Đại học Thăng Long và giới thiệu về các chương trình Thạc sỹ của CIBU.

Brian2

Thời gian: 10h30 - 12h00, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Địa điểm: Phòng B603, tầng 6, nhà B, Trường Đại học Thăng Long

Giảng viên và sinh viên quan tâm đến buổi gặp mặt xin đăng ký với Phòng Hợp tác Quốc tế để biết thêm thông tin chi tiết và được phát tài liệu khi tham dự buổi gặp mặt.

Điện thoại: 04.3558.1813

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG HTQTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.