Phòng Hợp tác Quốc tế

Cơ hội học bổng của trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh Quốc) cho sinh viên ngành Kinh tế, Tin học và Khoa học xã hội

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

Cơ hội học bổng của trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh Quốc)

cho sinh viên ngành Kinh tế, Tin học và Khoa học xã hội

Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh Quốc) hiện đang có chính sách học bổng (Bảng 1 kèm theo) giảm £2000 (Bảng Anh) dành cho tất cả sinh viên năm thứ 3 hoặc đã tốt nghiệp tại Đại học Thăng Long với các chuyên ngành như Bảng 2 kèm theo.

Sinh viên quan tâm muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Hợp tác quốc tế

SĐT: 04.3558.1813/ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc: Ms. Phương/ SĐT: 0987.188.051

Mr. Thắng/ SĐT: 0917.634.938

Bảng 1: Các loại học bổng và điều kiện.

Chương trình

Học bổng

Học phí

Điều kiện đầu vào

Thạc sĩ – 1 năm

£2,000

£10,000

- Điểm TB các môn học – GPA: 6.5

- IELTS: 6.0

- Đã tốt nghiệp ĐH Thăng Long

Chuyển tiếp vào năm cuối

£2,000

£8,200

- Điểm TB các môn học – GPA: 6.0

- IELTS: 6.0

- Sinh viên đã học xong năm thứ 3 tại ĐH Thăng Long

Trong trường hợp không đạt đủ điều kiện IELTS 6.0, sinh viên vẫn được nhận học bổng nhưng phải tham gia lớp học Tiếng Anh (presession) do trường Cardiff Metropolitan tổ chức trước khi nhập học.

Bảng 2: Các chương trình được hưởng học bổng.

2.1. Các chương trình chuyển tiếp vào năm cuối:

Programme of study at TLU

Years of study and GPA Required

Programme of study at Cardiff Metropolitan University

BA Accounting

Complete 3 years (level 2.1, 2.2 and 2.3) with GPA 6.0 or above.

BA Accounting & Finance (Year 3)

BA Finance & Banking

Complete 3 years (level 2.1, 2.2 and 2.3) with GPA 6.0 or above.

BA Accounting & Finance (Year 3)

BA Business Administration

Complete 3 years (level 2.1, 2.2 and 2.3) with GPA 6.0 or above.

BA International Business Adminstration (Year 3)

2.2. Các chương trình đào tạo Thạc sĩ:

Programme of study at TLU

Years of study and GPA Required

Programme of study at Cardiff Metropolitan University

All 4-year Bachelors programmes relating to Business and Management, Finance, Accounting, or Banking. Other academic routes will also be considered.

Complete 4 years (level 2.1, 2.2, 2.3, and 2.4) with GPA 6.5 or above.

Masters Programmes (1 year) including:

- MBA – Master of Business Administration

- MSc Finance

- MSc Finance & Information Management

- MSc Financial Management

- Msc Human Resource Management

- MSc Information & Communication Technology Management

- MSc International Business Management

- MSc International Hospitality and Tourism Management

- LLM International Business – Masters in Law

- MSc Marketing

Cardiff 

PHÒNG HTQT


Tin mới

Các tin khác