Phòng Hợp tác Quốc tế

THÔNG BÁO Học bổng EMMA cho sinh viên dân tộc thiểu số

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

Học bổng EMMA cho sinh viên dân tộc thiểu số

EMMAE14 (Eramus Mundus Mobility with Asia East 2014) là chương trình trao đổi giữa châu Á và châu Âu được tài trợ bởi quỹ Eramus Mundus của Ủy ban Châu Âu. Dự án EMMA East 14 bao gồm 17 thành viên: 10 đại học châu Á (APU) và 7 đại học châu Âu (EPU).

Trong khuôn khổ dự án EMMAE14, Dự án dành học bổng 10 tháng và 11 tháng cho các trình độ: Đại học (U) và Thạc sỹ (M) cho sinh viên thuộc nhóm các dân tộc thiểu số (TG3), bao gồm tất cả chi phí đi lại, visa, bảo hiểm, chi phí ăn ở, và học phí tại một trong 7 trường đại học châu Âu.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số được khuyến khích đăng ký hồ sơ xin học bổng do EMMAE14 tài trợ. Sinh viên được công nhận số tín chỉ sinh viên đã tích lũy được thông qua các môn học tại các trường đối tác ở châu Âu. 

THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Từ 1/10/2015 đến 15/11/2015

Thông tin liên hệ: Văn phòng Dự án tại Hà Nội. Phòng Hợp tác Quốc tế - Đại học Thăng Long, ĐT: 04.3558.1813, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG HTQTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.