Phòng Hợp tác Quốc tế

BẢO VỆ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ KHÓA 5A

BẢO VỆ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ KHÓA 5A

Trong hai ngày (16-17/04/2015), Trường Đại học Nice – Sophia Antipolis và Trường Đại học Thăng Long đã tiến hành tổ chức buổi bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các học viên thạc sĩ Kinh doanh và Quản trị quốc tế khóa 5A. Những kết quả nghiên cứu mới nhất của các học viên nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng khoa học.

Nice – Sophia Antipolis là trường đại học công lập xếp thứ ba trong số các trường đại học của Cộng hòa Pháp, một trong những trường đại học tốt nhất ở châu Âu và nằm trong top 400 trường đại học tốt nhất trên thế giới. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh doanh và Quản trị quốc tế liên kết giữa Đại học Nice – Sophia Antipolis và Đại học Thăng Long đã trải qua 5 khóa tuyển sinh. Trong hai ngày (16-17/04/2015), Trường Đại học Nice – Sophia Antipolis và Trường Đại học Thăng Long đã tiến hành tổ chức buổi bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các học viên thạc sĩ Kinh doanh và Quản trị quốc tế khóa 5A.

1 

 2

Buổi bảo vệ thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu và các chuyên gia

trong lĩnh vực kinh tế

Khóa 5A của chương trình thạc sĩ Kinh doanh và Quản trị quốc tế có tổng cộng 14 học viên. Trải qua quá trình học tập với những chuyên gia kinh tế hàng đầu của Pháp và Việt Nam, mỗi học viên đều chọn cho mình hướng nghiên cứu phù hợp với công việc và chuyên môn hiện tại. Có mặt tại buổi bảo vệ, các học viên phải trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất trước Hội đồng khoa học đến từ Đại học Nice – Sophia Antipolis và Đại học Thăng Long bao gồm: Giáo sư Alain Tobelem, GS.TS Phạm Huy Dũng, TS. Lê Thanh Bình.

 3

Hội đồng khoa học làm việc nghiêm túc và khách quan để đánh giá kết quả

báo cáo thực tập tốt nghiệp của các học viên

Kết quả từ báo cáo thực tập tốt nghiệp của các học viên đều nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng khoa học về tính ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, các thành viên trong Hội đồng khoa học cũng nghiêm khắc chỉ ra những hạn chế mà mỗi học viên còn chưa thực hiện được cả về phương pháp tiếp cận và quá trình nghiên cứu. Mỗi đề tài của học viên đều có sự trao đổi hai chiều giữa Hội đồng khoa học với học viên, nhằm tạo điều kiện để các học viên có thể trình bày tối đa các kết quả mà mình đạt được.

4 

 5

Các học viên trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

 6

Hội đồng khoa học đặt ra nhiều câu hỏi và các vấn đề cụ thể trao đổi với học viên

Buổi bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp kết thúc thành công tốt đẹp giúp cho các học viên thạc sĩ Kinh doanh và Quản trị quốc tế khóa 5A có thể nhìn nhận lại toàn bộ quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân. Mỗi học viên đều thu nhận được cho mình những bài học riêng để phát triển hơn nữa hướng đi chuyên môn trong tương lai. Kết quả từ buổi bảo vệ cáo cáo thực tập này cũng là cơ sở quan trọng để Hội đồng khoa học đánh giá toàn bộ quá trình hoàn thành chương trình học của các học viên trong thời gian tới.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.