Phòng Hợp tác Quốc tế

THÔNG BÁO Về buổi gặp mặt Công ty Accenture – Nhật Bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về buổi gặp mặt Công ty Accenture – Nhật Bản

Accenture là một trong những công ty đứng đầu thế giới về cung cấp các dịch vụ BPO (Business Process Oursoucing) với văn phòng đặt tại trên 200 thành phố ở 56 quốc gia. Dự kiến trong tương lai Công ty Accenture có thể sẽ thành lập một trung tâm ở Việt Nam.

Vào ngày 04/03/2015, Công ty Accenture sẽ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Thăng Long. Công ty có mong muốn gặp gỡ, nói chuyện với sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật về vấn đề việc làm khi ra trường, đồng thời phỏng vấn một số sinh viên để chuẩn bị nhân sự cho việc thành lập văn phòng của Công ty ở Việt Nam.

Các sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật quan tâm đến buổi gặp gỡ nói trên có thể đăng ký tại Phòng Hợp tác quốc tế. Điện thoại: 04.3558.1813

PHÒNG HTQTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.