Phòng Hợp tác Quốc tế

Thông báo học bổng EU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế

                                             

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG EMMA

(Erasmus Mundus Mobility with Asia)

 

EMMA là chương trình học bổng Châu Âu dành cho sinh viên hoặc cán bộ giảng viên của các trường đại học thành viên, bao gồm:

-         01 học bổng Thạc sỹ (M1 +M2) trong 22 tháng

-         01 học bổng Tiến sỹ trong vòng 34 tháng

-         01 học bổng sau Tiến sỹ (Postdoc) trong 10 tháng

Điều kiện chung:

  1. Là công dân của một trong các nước thành viên
  2. Không làm việc hay học tập quá 12 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây tại các nước Châu Âu
  3. Chưa từng được nhận học bổng EMMA

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại trang web http://www.emmasia.eu/page2869.html

Thời hạn đăng ký: ngày 22 tháng 12 năm 2010

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: http://www.emmasia.eu/page2765.html

Hoặc hỏi tại Phòng Nghiên cứu khoa  học & Hợp tác quốc tế.

                                                                             Hà nội, ngày 02/12/2010Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.