Phòng Hợp tác Quốc tế

Thông báo về buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2008-2009

THÔNG BÁO

VỀ BUỔI NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2008 - 2009

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế xin trân trọng thông báo về buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2008 - 2009:

Tên đề tài: Ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh ở bệnh phòng đến giấc ngủ của trẻ tại bệnh viện nhi Trung ương

Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Thị Huyền

Thời gian: 9h00, thứ sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2010

Điạ điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 1 Thư viện

        Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các bạn sinh viên quan tâm tới dự.

        Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                       Hà nội, ngày 29/9/2010

                                                                      Phòng NCKH & HTQTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.