Tin tức

Thông báo v/v Thu bảo hiểm y tế 2019 đợt bổ sung

BH0001

Thông báo v/v Thu bảo hiểm y tế 2019 đợt bổ sung

Xem tiếp...

Chương trình học Tiếng Việt và Văn hoá Việt nam dành cho sinh viên Hàn Quốc

921Chương trình học Tiếng Việt và Văn hoá Việt nam dành cho sinh viên Hàn Quốc

Xem tiếp...

VIETNAMESE COURSE FOR KOREAN STUDENTS

26(2)VIETNAMESE COURSE FOR KOREAN STUDENTS

Xem tiếp...

Thông báo v/v Bảo quản sử dụng thẻ BHYT sinh viên

Bao qua bhyt

Thông báo v/v Bảo quản sử dụng thẻ BHYT sinh viên 

Xem tiếp...

Thông báo v/v trả thẻ BHYT 2019 cho sinh viên các khoá

Tra the BHYT

Thông báo v/v trả thẻ BHYT 2019 cho sinh viên các khoá <=K30

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.