Tin tức

Tiểu phẩm hài truyền thông về PC SXH - Cục Y tế Dự phòng năm 2011

9(2)Tiểu phẩm hài truyền thông về PC SXH - Cục Y tế Dự phòng năm 2011 

Xem tiếp...

Thông báo v/v Thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2020

0002 2

Thông báo v/v Thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2020

Xem tiếp...

Thông báo Tuyển dụng nhân viên Lễ Tân

26(2)Thông báo Tuyển dụng nhân viên Lễ Tân

Xem tiếp...

Thông báo về việc Khám sức khỏe cho sinh viên khóa K32

KSK2019Thông báo về việc Khám sức khỏe cho sinh viên khóa K32

Xem tiếp...

Thông báo v/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên mua BHYT bổ sung

2(2)Thông báo v/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên mua BHYT bổ sung

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.