Tin tức

Thông báo sinh viên không đến trường học tập để phòng chống dịch viêm phổi cấp do Covid- 19 gây ra

 

20030801TB DHTL 22521208032020Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.