Tin tức

KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Ngày 13/3/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Thăng Long để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc, đồng thời là giám sát viên của Đoàn; về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa - Thư ký, PGS.TS. Lê Trung Thành - Thành viên thường trực. Về phía Trường Đại học Thăng Long có: GS.TSKH. Hoàng Xuân Sính – Chủ tịch HĐQT, KS. Trương Ngọc Kim – P. Chủ tịch HĐQT, TS. Phan Huy Phú - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ tự đánh giá và các thành viên Hội đồng tự đánh giá cùng trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm đã giới thiệu về các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, mục tiêu, nội dung đợt khảo sát; thành phần Đoàn khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN. TS. Tạ Thị Thu Hiền cho biết đoàn chuyên gia ĐGN của TTKĐCLGD - ĐHQGHN bao gồm các chuyên gia có năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo đánh giá ngoài chất lượng giáo dục của Nhà trường một cách chính xác, khách quan; đồng thời đề nghị Nhà trường cần chuẩn bị tốt các hồ sơ, minh chứng, các đối tượng cần phỏng vấn, các địa điểm cần kiểm tra, lịch trình khảo sát chính thức và các vấn đề hậu cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức sắp tới.

TS. Tạ Thị Thu Hiền – P. Giám đốc TTKĐCLGD - ĐHQGHN phát biểu tại buổi làm việc

GS.TSKH Hoàng Xuân Sính – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Thăng Long phát biểu, bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực, uy tín, kinh nghiệm kiểm định chất lượng của Đoàn chuyên gia ĐGN Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, hài lòng về việc Nhà trường đã lựa chọn đăng ký đánh giá ngoài tại Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN. GS Hoàng Xuân Sính hy vọng, kết quả đánh giá ngoài sẽ giúp Nhà trường cải tiến chất lượng giáo dục tốt hơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu cao cả mà Nhà trường đã đề ra.

 KD3

GS.TSKH Hoàng Xuân Sính – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Thăng Long phát biểu

Tại buổi làm việc, TS. Phan Huy Phú - Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long đã giới thiệu các thành viên HĐQT, Ban Giám hiệu Nhà trường; báo cáo với Đoàn khảo sát quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường, đồng thời cam kết Nhà trường sẽ tuân thủ mọi quy trình, tiến hành bổ sung minh chứng theo đề nghị của Đoàn  chuyên gia ĐGN, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin phục vụ quá trình khảo sát chính thức trong thời gian tới.

KD4

TS. Phan Huy Phú – Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long

giới thiệu quá trình tự đánh giá của Nhà trường

PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đánh giá cao sự quyết tâm của Nhà trường trong việc đăng ký Kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường,khuyến nghị Nhà trường bổ sung minh chứng, sắp xếp theo đúng hướng dẫn của Đoàn chuyên gia ĐGN. Trưởng đoàn đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với Nhà trường về các danh mục thông tin minh chứng cần bổ sung thêm, các đối tượng cần mời phỏng vấn, các địa điểm cần thăm quan kiểm tra, các điều kiện hậu cần tổ chức và xác định lịch trình cụ thể cho khảo sát chính thức tại Nhà trường.

KD5

PGS.TS Trần Thị Hà – Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN phát biểu tại buổi làm việc

Trong buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN cũng đã kiểm tra việc chuẩn bị về hồ sơ minh chứng, các địa điểm dự kiến bố trí cho phỏng vấn, nơi làm việc của Đoàn, thăm quan các cơ sở vật chất khác của Nhà trường.

KD4a


KD6

Đoàn chuyên gia ĐGN kiểm tra minh chứng

KD7

PGS.TS Trần Thị Hà, TS. Phan Huy Phú và TS. Tạ Thị Thu Hiền ký biên bản khảo sát

KD8

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với GS.TSKH Hoàn Xuân Sính

và HĐTĐG Trường Đại học Thăng Long

Theo sự thống nhất, thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Trường Đại học Thăng Long sẽ diễn ra từ ngày 11/4/2018 đến ngày 15/4/2018.


Tin mới

Các tin khác