Tin tức

THÔNG BÁO V/v nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Số: 18020103 /TB-ĐHTL                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

         

Hà Nội, ngày 01 tháng 02  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường được nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ ngày 11/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018) (từ ngày 26/12 năm Đinh Dậu 2017 đến hết ngày 10/01 năm Mậu Tuất 2018). Ngày thứ sáu (09/02/2018), lúc 18h, Nhà trường tổ chức tiệc tất niên chiêu đãi toàn thể CB, GV, NV trong trường tại Căng tin.

2. Để đảm bảo an toàn tài sản trong thời gian nghỉ tết, các đơn vị kiểm tra nơi làm việc, tắt các thiết bị điện, điện tử, ngắt cầu dao điện, khóa cửa và niêm phong cửa phòng làm việc trước khi nghỉ Tết.

3. Cán bộ, giảng viên nhân viên và sinh viên phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; không sản xuất, buôn bán, sử dụng pháo nổ; không tham gia cờ bạc và các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; thực hiện Tết tiết kiệm, lành mạnh, văn minh. Các đơn vị nhắc nhở cán bộ trực trường nghiêm túc trong những ngày nghỉ tết.

4. Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Công tác Sinh viên và các đơn vị tổ chức thực hiện tốt yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự tết Mậu Tuất 2018 theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Phòng Hành chính Tổng hợp phối hợp với CTy VAPEX tổ chức bảo dưỡng cơ sở vật chất, làm vệ sinh để phục vụ giảng dạy, học tập ngay sau khi hết thời gian nghỉ tết.

6. Trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thực hiện. Phòng Hành chính Tổng hợp theo dõi, kiểm tra để báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trong trường;                                                            

- CTy VA.PEX (để phối hợp);

- Thông báo cho sinh viên;

- Lưu (P.HCTH).

                                                                              Phan Huy Phú

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.