Tin tức

THÔNG BÁO V/v trả thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 06   tháng  11  năm 2015

THÔNG BÁO

V/v trả thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên

Bảo hiểm xã hội Hoàng Mai đã làm xong thẻ Bảo hiểm Y tế ( BHYT) cho sinh viên các khóa < 28 đăng ký mua đến hết ngày 20/10/2015. Nhà trường tổ chức trả thẻ BHYT như sau:

- Cách thức: Sinh viên mang Phiếu thu BHYT nộp cho cán bộ trả thẻ để nhận thẻ.

- Địa điểm trả thẻ BHYT: Quầy Lễ tân,  tầng 1, Sảnh lớn.

- Thời gian trả thẻ BHYT: từ 09/11/2015 đến 21/11/2015 (trừ Chủ nhật).

+ Sáng: 8h – 11h30

+ Chiều: 14h – 16h30

Lưu ý:

 - Sinh viên làm mất Phiếu thu phải làm giấy đề nghị nhận thẻ và xuất trình thẻ sinh viên.

- Sau khi nhận thẻ, sinh viên kiểm tra lại các thông tin trong thẻ (họ tên, năm sinh, giới tính...) nếu phát hiện có sai sót, báo ngay cho cán bộ trả thẻ để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội làm lại thẻ. Sai sót thông tin trong thẻ bảo hiểm y tế  mà sinh viên không thông báo cho cán bộ trả thẻ trước ngày 31/12/2015  thì nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

 - Các trường hợp mua thẻ BHYT sau ngày 20/10/2015, nhà trường sẽ trả thẻ khi BHXH Hoàng Mai làm xong.

                                                 PHÒNG HCTH

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.