Tin tức

THÔNG BÁO V/v trả thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên khóa 28

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v trả thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên khóa 28

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Hoàng Mai đã làm xong thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho sinh viên khóa 28 Trường Đại học Thăng Long. Nhà trường tổ chức trả thẻ BHYT cho sinh viên khóa 28 như sau:

- Cách thức: Các lớp trưởng nhận thẻ BHYT cho lớp và trả cho từng sinh viên.

- Địa điểm nhận thẻ BHYT: Quầy Lễ tân, tầng 1, Tòa nhà 9 tầng.

- Thời gian trả thẻ BHYT: 15-22/10/2015 (trong giờ hành chính, trừ ngày Chủ nhật).

Lưu ý: Nhà trường chỉ trả thẻ BHYT theo lớp, không trả thẻ cho các cá nhân riêng lẻ.

 

PHÒNG HCTHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.