Tin tức

THÔNG BÁO điều chỉnh lịch khám sức khỏe sinh viên khóa28

 

 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015                 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch khám sức khỏe sinh viên khóa 28

Trạm Y tế xin thông báo, lịch khám sức khỏe cho sinh viên khóa 28 đã có sự điều chỉnh. Sinh viên xem lịch khám cụ thể cho các ngành học đã được điều chỉnh lại tại đây.

Đề nghị sinh viên khóa 28 theo dõi lịch khám và đến khám sức khỏe đầy đủ, đúng giờ, đúng ngành học.

 

TRẠM Y TẾVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.