Tin tức

THÔNG BÁO V/v khám sức khỏe sinh viên khóa 28

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015                 

THÔNG BÁO

V/v khám sức khỏe sinh viên khóa 28

Căn cứ Qui chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ - BGD & ĐT ngày 13/8/2007;  căn cứ Thông tư số 14/2013/TT - BYT của Bộ Y tế ngày 06/5/2013 về việc hướng dẫn khám sức khoẻ cho học sinh sinh viên, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 28.

Thời gian: 03/10/2015 và 04/10/2015 (Xem lịch khám cụ thể cho các ngành học tại đây)

- Sáng: từ 08h - 11h30

- Chiều: từ 13h30 - 16h30

Địa điểm: Sảnh nhà Hiệu bộ (trước Phòng tiếp sinh viên), tầng 1 nhà 9 tầng, Trường Đại học Thăng Long.

Những sinh viên không đến khám sức khỏe trong thời gian trên sẽ phải tự khám sức khỏe tại các cơ sở y tế có đủ thẩm quyền và nộp kết quả khám sức khỏe (theo mẫu quy định của Bộ Y tế) cho nhà trường để bổ sung hồ sơ sinh viên trước ngày 20/10/2015.

Đề nghị sinh viên khóa 28 theo dõi lịch khám và đến khám sức khỏe đầy đủ, đúng giờ, đúng ngành học.

 

TRẠM Y TẾVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.