Tin tức

Khung chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng

2(2)Khung chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v làm thủ tục giảm thẻ BHYT sinh viên do đã được cấp thẻ BHYT người lao động

BHYT 9

THÔNG BÁO v/v làm thủ tục giảm thẻ BHYT sinh viên do đã được cấp thẻ BHYT người lao động

Xem tiếp...

Thông báo về việc cấm đi xe ngược chiều khi ra vào trường

atgt

Thông báo về việc cấm đi xe ngược chiều khi ra vào trường

Xem tiếp...

Thông báo v/v Sinh viên nhóm 2 tập trung đến trường học tập bình thường

Tap trung sinh vien

Thông báo v/v Sinh viên nhóm 2 tập trung đến trường học tập bình thường

Xem tiếp...

Thông báo về việc kê khai thông tin y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ke khai

Thông báo về việc kê khai thông tin y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.