Nhiệm vụ của Phòng Hành chính tổng hợp

 

Nhiệm vụ của Phòng Hành chính tổng hợp

1. Công tác hành chính

- Xây dựng các quy định, quy chế về tổ chức nhân sự, hành chính, chế độ chính sách, ... trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tiếp nhận, bảo mật và chuyển giao công văn, giấy tờ gửi đến và đi; quản lý văn bản, lưu trữ công văn đi và đến của toàn trường; thực hiện và hướng dẫn các đơn vị bảo đảm quy trình, thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký;

- Tổ chức quản lý, sử dụng con dấu của trường đúng quy định của pháp luật; cấp các loại giấy giới thiệu, công lệnh, chứng nhận cho cán bộ, giảng viên; sao y các loại văn bản do trường ban hành;

- Tiếp và hướng dẫn khách đến trường liên hệ công việc; quản lý phòng trực giáo viên; giao nhận chìa khóa phòng học, giảng đường và micro cho giảng viên.

2. Công tác quản lý nhân sự

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ về tuyển dụng, hợp đồng lao động theo quy định của nhà trường;

- Chuẩn bị cơ sở dữ liệu phục vụ Hội đồng xét lương định kỳ và đột xuất;

- Phối hợp với phòng Tài vụ thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, giảng viên theo quy định pháp luật và của nhà trường.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịch của cán bộ, giảng viên, nhân viên; xác nhận lý lịch cán bộ, viên chức;

3. Công tác pháp chế

- Giúp Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, bảo đảm cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của trường cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, học viên trong trường; phối hợp với phòng, ban khác kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm;

- Giúp Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của trường soạn thảo trước khi trình Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng ký duyệt. 

4. Quản lý cơ sở vật chất

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, giao khoán dịch vụ theo Hợp đồng do nhà trường ký  với đối tác; quản lý, điều hành Nhà khách của trường.

- Quản lý xe ô tô, điều phối xe ô tô phục vụ lãnh đạo và công tác của trường;

- Đề xuất mua sắm, sửa chữa trang thiết bị văn phòng, phương tiện giảng dạy, học tập, làm việc cho các đơn vị;

- Phối hợp với phòng Tài vụ và các đơn vị tổ chức kiểm kê tài sản của trường hàng năm;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo bố trí hội trường, giảng đường, phòng học phục vụ các hoạt động của các đơn vị trong trường và ngoài trường theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu.

5. Công tác phục vụ

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên thực hiện công tác y tế học đường theo quy định. Kiểm tra vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh ăn uống, phòng chống dịch bệnh;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức in ấn, xuất bản giáo trình; cung cấp sách, tài liệu học tập cho sinh viên.

6. Công tác bảo vệ an ninh trật tự

- Quản lý, điều hành công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

- Phối hợp với CA các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết hoặc sự kiện quốc gia.

 

PHCTH

 

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.