Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học HK I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO Đăng ký học HK I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021

Chi tiết xem tại https://beta.thanglong.edu.vn/thong-bao-dang-ky-hoc-hk-i-nhom-1-nam-hoc-2020-2021-19118.htmlVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.