Phòng Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP HỌC HÈ

 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP HỌC HÈ

Sinh viên xem chi tiết tại đâyVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.