Phòng Đào tạo

Danh sách chuyển ngành, chuyển khoa học kỳ III, năm học 2019 - 2020

Danh sách chuyển ngành, chuyển khoa học kỳ III, năm học 2019 - 2020

Sinh viên xem danh sách tại đâyVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.