Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 – 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2020     

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 – 2020

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Môn

Tên Môn

1

A27326

LÊ QUỲNH CHÂU

NE28a5,QE28a1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

2

A27326

LÊ QUỲNH CHÂU

NE28a5,QE28a1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

3

A29089

ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN

QA29g2

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

4

A30086

TRẦN VĂN ĐẠT

QE30h1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

5

A31140

LÊ THỊ MAI

QA30h3

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

6

A31238

LÊ THỊ HẰNG

TE30h1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

7

A31238

LÊ THỊ HẰNG

TE30h1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

8

A31501

TRIỆU KIM NGÂN

QT30e2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

9

A31681

NGÔ THỊ KIỀU OANH

NK30g2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

10

A31712

BÙI THỊ LAN ANH

NK30g2

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

11

A33070

TRẦN NHƯ NGỌC

QA31h2

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

12

A33070

TRẦN NHƯ NGỌC

QA31h2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

13

A33143

HÀ THỊ HỒNG NHUNG

NK31h2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

14

A33370

LÝ THỊ TÂM

NK31h2

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

15

A34007

NGUYỄN LAN ANH

NK31h3

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

16

A37112

NGUYỄN QUỲNH ANH

NK32a1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.