Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ chính quy đã nộp hồ sơ tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Kế hoạch tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ chính quy

đã nộp hồ sơ tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2020

Nhà trường thông báo thời gian xem bảng điểm tốt nghiệp (TN) dự kiến, ký sổ gốc cấp phát bằng TN, đăng ký nhận bằng tại Hội trường, trao bằng và bảng điểm TN tháng 7 năm 2020 dành cho sinh viên hệ chính quy đã nộp hồ sơ TN tháng 5 năm 2020 như sau:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

14h00 ngày 09/7/2020

(thứ Năm)

- Nhận bảng điểm TN dự kiến và nghe phổ biến một số quy định về việc xét TN.

- Nộp đơn xin hoãn TN và bảng điểm TN dự kiến (kết thúc thời hạn trên, nhà trường không giải quyết các trường hợp xin hoãn TN của sinh viên).

Địa điểm: Giảng đường Schwartz (Đại học Thăng Long).

Sáng: 8h00 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Từ ngày 20/7/2020 (thứ Hai) đến ngày

21/7/2020 (thứ Ba)

- Ký sổ gốc cấp phát bằng TN.

- Đăng ký nhận bằng trên Hội trường

- Nộp bản cam đoan (mẫu Download tại đây).

Địa điểm: Bàn 3, Phòng Tiếp sinh viên.

14h00 ngày 22/7/2020

(thứ Tư)

(SV có mặt từ 13h30 để nhận hoa cài ngực và chỗ ngồi).

- Trao bằng và bảng điểm TN.

Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long).

Trường hợp sinh viên không đến xem, nộp lại bảng điểm TN dự kiến đúng thời hạn trên sẽ bị huỷ kết quả TN và nộp lại hồ sơ, lệ phí để được xét TN vào đợt sau.

             Sinh viên nhận bằng TN tại Hội trường cần mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự: nam mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu; nữ mặc áo dài truyền thống. Sinh viên không mặc trang phục theo đúng quy định sẽ không được trao bằng trên Hội trường.

            Sinh viên không nhận bằng TN trên Hội trường thì nhận bằng vào thứ Tư hàng tuần (sau ngày 24/8/2020) tại Bàn 3, phòng Tiếp sinh viên.

Để đảm bảo đúng tiến độ, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm chỉnh.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.