Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKIII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/TB-ĐT

                          Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành

HKIII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020

(Khóa 32)

Thời gian nhận từ ngày 01/06 đến ngày 03/07/2020 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

I. Điều kiện

1. Học ngành/chuyên ngành thứ hai

- Tổng số tín chỉ tích luỹ ≥ 66, trong đó tất cả các môn học thuộc chương trình giáo dục đại cương phải được tích lũy;

- Điểm trung bình chung tích lũy ≥ 7.0;

- Lệ phí: Học ngành/chuyên ngành thứ hai cùng khoa: 300.000 đồng; khác khoa: 500.000 đồng.

2. Chuyển khoa, chuyển ngành

- Đã học ở trường ít nhất 2 học kỳ;

- Có cùng khối thi tuyển sinh đầu vào với khối thi của ngành chuyển đến và có điểm thi tuyển sinh không thấp hơn điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến;

- Lệ phí: Chuyển khoa: 100.000 đồng; chuyển ngành: 50.000 đồng.

II. Yêu cầu về điểm tổng kết khi học ngành/chuyên ngành thứ hai hoặc chuyển đến ngành đào tạo

- Khoa Kinh tế - Quản lý: điểm tổng kết môn Nhập môn kinh tế học/Kinh tế học đại cương; môn Logic và suy luận toán học/Logic suy luận toán học và kỹ thuật đếm ≥ 6.0;

- Khoa Toán - Tin học: điểm tổng kết môn Logic và suy luận toán học/Logic suy luận toán học và kỹ thuật đếm ≥ 6.0;

- Khoa Ngoại ngữ: điểm tổng kết các môn Ngoại ngữ ≥ 6.0;

- Ngành Điều dưỡng: điểm tổng kết môn Hóa hữu cơ – Hóa phân tích, Mô phôi – Di truyền ≥ 6.0;

- Ngành Truyền thông đa phương tiện: điểm tổng kết môn Tiếng Việt thực hành ≥ 7.0;

- Ngành Luật kinh tế: điểm tổng kết môn Tiếng Việt thực hành ≥ 7.0.

III. Thủ tục

- Đơn học ngành/chuyên ngành thứ hai (Download tại đâyhoặc chuyển khoa/chuyển ngành (Download tại đây);

- Bản Kết quả học tập (tính đến học kỳ gần nhất);

- Bản photocopy Giấy báo trúng tuyển (mang theo bản chính để đối chiếu).

Lưu ý:

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai ngành/chuyên ngành là 8 năm. Khi học ngành/chuyên ngành thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong ngành thứ nhất (theo quy định của trường);

- Chỉ được xét tốt nghiệp ngành/chuyên ngành thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở ngành/chuyên ngành thứ nhất;

- Chỉ được chuyển khoa, chuyển ngành một lần duy nhất và không được đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ ba.

- Đơn học ngành/chuyên ngành thứ hai hoặc chuyển khoa/chuyển ngành có xác nhận của phụ huynh và chính quyền địa phương/cơ quan của phụ huynh. Trường hợp phụ huynh đến làm thủ tục bảo lưu, mang theo Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương/cơ quan của phụ huynh

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.