Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh Nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/TB-ĐT

                          Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Đăng ký thi lại, nâng điểm HK III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

(khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh Nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

1. Sinh viên nhóm 2 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học từ ngày 11/5/2020 đến 17h00 ngày 30/5/2020 (lịch thi cụ thể các môn Download tại đây).

Một số lưu ý khi đăng ký thi lại, nâng điểm:

- Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất (trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt) thì không cần đăng ký thi nâng điểm các kỹ năng của hai môn trên.

- Do học phần Địa lý kinh tế (SH121) không còn trong chương trình đào tạo nên theo kế hoạch nhà trường sẽ mở thi lại lần 1 vào học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 và mở thi lại lần 2 vào học kỳ I, nhóm 2 năm học 2020 – 2021. Sinh viên chú ý đăng ký thi lại để đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Trong kỳ thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 – 2020, những sinh viên thuộc diện: nghỉ thi ca 1, 2 ngày 23/3/2020  và  hoãn thi các kỹ năng của học phần Giáo dục thể chất sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào Phiếu dự thi học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020. Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi, có kế hoạch học tập để dự thi.

2. Sinh viên đăng kí học ở học kì, nhóm nào sẽ nộp học phí vào học kì, nhóm đó cùng với lệ phí thi lại, nâng điểm của các học kì trước. Nếu không đóng phí, sinh viên sẽ không được dự thi. Kết thúc kì thi, sinh viên đóng phí tại phòng Tài vụ để được đăng ký học đợt bổ sung. Đối với những sinh viên đã học đủ các học phần theo chương trình đào tạo và chỉ còn đăng kí thi lại, nâng điểm thì sẽ nộp lệ phí thi lại, nâng điểm cùng với đợt thu hồ sơ tốt nghiệp.

3. Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra quá trình. Theo qui định, sinh viên vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và điểm quá trình < 4 sẽ không được dự thi. Sinh viên cần chủ động theo dõi Danh sách sinh viên không được thi (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Hai, tuần 10) và Danh sách điểm quá trình (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Năm, tuần thứ 10). Nếu có sai sót, sinh viên gặp giảng viên phụ trách lớp môn học để được sửa chữa, tránh thiệt thòi cho bản thân. Trường hợp các danh sách trên công bố đúng thời hạn mà sinh viên không theo dõi dẫn đến không được dự thi hoặc sai sót điểm quá trình cần sửa chữa phải nộp lệ phí phạt: 200.000 đồng/1 môn thi/1 lần để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó.

4. Đối với những sinh viên bị ốm hoặc vì một lý do chính đáng sẽ được HOÃN THI, nhà trường chỉ giải quyết khi sinh viên hoãn thi tất cả các môn trong học kì. Sinh viên làm đơn xin hoãn thi theo mẫu trong đó nêu rõ lý do hoãn thi (mẫu đơn Download tại đây), nộp kèm phiếu dự thi và các giấy tờ của cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

5. Khi đi thi, tất cả sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân (CMND). Nếu không xuất trình thẻ sinh viên, sinh viên sẽ không được phép dự thi; không có giấy CMND, sinh viên lên phòng thi sau đó cán bộ chuyên trách sẽ kiểm tra đối chiếu những sinh viên này với dữ liệu gốc của nhà trường.

6. Tính đến hết học kỳ II, nhóm 1, năm học 2019 - 2020,  nhà trường đã ra quyết định kỷ luật hủy toàn bộ kết quả thi học kỳ và đình chỉ học các học kỳ tiếp theo đối với 5 sinh viên làm giả Thẻ sinh viên, Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) nhờ hoặc thuê người thi hộ; 62 sinh viên không tắt nguồn điện thoại và cố tình sử dụng tài liệu có trong điện thoại để làm bài thi. Vì vậy, đề nghị sinh viên chú ý thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra như trên.

7. Thứ Sáu, ngày 19/6/2020 nhà trường dự kiến sẽ đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web của trường. Cách xem lịch thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kỳ → Gửi đi. Trường hợp phát hiện sai sót, sinh viên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để sửa lại ngay (trước ngày 23/6/2020) vì trong thời gian diễn ra kì thi nhà trường sẽ không giải quyết các thắc mắc về phiếu dự thi. Sinh viên cần chủ động ghi chép hoặc tự in phiếu dự thi để theo dõi phòng thi và thời gian thi, tránh tình trạng khi có sự cố về đường truyền hoặc mất điện, bộ phận trực thi không thể kiểm tra mà sinh viên phải tự đi tìm phòng thi của mình.

8. Đến thời điểm này, sinh viên xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp không nên đăng ký thi lại, nâng điểm. Nếu cố tình đăng ký, nhà trường sẽ không hoàn trả lệ phí cho sinh viên.

9. Thời gian thi:

CA THI

THỜI GIAN THI

Ca 1

07h15 – 08h45

Ca 2

09h30 – 11h00

Ca 3

13h15 – 14h45

Ca 4

15h30 – 17h00

Ca 5

17h20

Đề nghị sinh viên theo dõi để dự thi đúng thời gian quy định.


Tin mới

Các tin khác