Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/TB-ĐT

                          Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020

(khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

1. Ngày 8/5/2020, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học. Cách xem Phiếu báo dự thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thiChọn học kìGửi đi.

2. Khi đi thi, tất cả sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân (CMND). Nếu không xuất trình thẻ sinh viên, sinh viên sẽ không được phép dự thi; không có giấy CMND, sinh viên lên phòng thi sau đó cán bộ chuyên trách sẽ kiểm tra đối chiếu những sinh viên này với dữ liệu gốc của nhà trường.

3. Sinh viên đăng kí học ở học kì, nhóm nào sẽ nộp học phí vào học kì, nhóm đó cùng với lệ phí thi lại, nâng điểm của các học kì trước.

4. Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra quá trình. Sinh viên chủ động theo dõi Danh sách sinh viên không được thi (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Hai, tuần 10) và Danh sách điểm quá trình (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Năm, tuần thứ 10). Nếu có sai sót, sinh viên gặp giảng viên hoặc phòng Công tác sinh viên để được sửa chữa, tránh thiệt thòi cho bản thân. Trường hợp các danh sách trên công bố đúng thời hạn mà sinh viên không theo dõi dẫn đến không được dự thi hoặc sai sót điểm quá trình cần sửa chữa phải nộp lệ phí phạt: 200.000 đồng/1 môn thi/1 lần để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó.

5. Theo quy định, sinh viên chưa đóng học phí sẽ không được dự thi các học phần trong học kỳ đó và nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp xin đóng học phí trong thời gian diễn ra kỳ thi. Kết thúc kì thi, những sinh viên thuộc diện này sẽ được đóng phí từ ngày 29/5/2020 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật) để đăng ký học đợt bổ sung và phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học muộn.

6. Sinh viên khi nộp bài các môn Viết tiểu luận, Bài tập lớn thi Vấn đáp, Thực hành phải ký tên vào Bản theo dõi dự thi. Trường hợp sinh viên không ký xác nhận sẽ coi như không dự thi môn đó.

7. Sinh viên cần chủ động ghi chép hoặc tự in phiếu dự thi để theo dõi phòng thi và thời gian thi, tránh tình trạng khi có sự cố về đường truyền hoặc mất điện, bộ phận trực thi không thể kiểm tra mà sinh viên phải tự đi tìm phòng thi của mình. Trường hợp phát hiện sai sót, sinh viên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để sửa lại ngay (trước ngày 12/5/2020) vì trong thời gian diễn ra kỳ thi nhà trường sẽ không giải quyết các thắc mắc về phiếu dự thi.

8. Sinh viên chú ý theo dõi những môn sau đây sẽ thi lùi cùng đợt thi của HKIII, nhóm 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML202); Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam (ML203); Tiếng Hàn 2 (GK102); Tiếng Nhật 2 (GJ102). Đề nghị sinh viên theo dõi lịch thi cụ thể trên trang web của trường để dự thi đúng lịch.

9. Thời gian thi:

CA THI

THỜI GIAN THI

Ca 1

07h15 – 08h45

Ca 2

09h30 – 11h00

Ca 3

13h15 – 14h45

Ca 4

15h30 – 17h00

Ca 5

17h20


Tin mới

Các tin khác