Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học học kỳ III, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (khóa 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Đăng ký học học kỳ III, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (khóa 32)

1. Học kỳ III, năm học 2019 - 2020 của khóa 32 bắt đầu học từ ngày 4/5/2020.

2.Thời hạn đăng ký trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang web: http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC.

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với sinh viên khoá 32:

+Đợt chính thức: từ 9h00 ngày 25/4 đến 9h00 ngày 27/4/2020;

+Đợt bổ sung: từ 16h00 ngày 27/4/2020 đến 9h00 ngày 28/4/2020;

(chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với sinh viên ≤ khoá 31:

+ Đợt chính thức: từ 10h00 ngày 28/4 đến 14h00 ngày 29/4/2020;

+ Đợt bổ sung: từ 9h00 ngày 30/4 đến 9h00 ngày 02/05/2020; (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

4. Sinh viên chỉ được đăng ký học và thi một lần duy nhất trong một học kỳ. Vì vậy, những sinh viên ≤ khóa 31 không được đăng ký học các môn có dấu () được mở ở nhóm 3 do các môn này đã được mở trong nhóm 1 hoặc nhóm 2, cụ thể như sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Sinh viên các nhóm có dấu () không được

đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

BA102

Quản trị học đại cương

2

BA217

Quản lí nguồn nhân lực trong du lịch

3

BA313

Quản trị chiến lược

4

EC102

Nhập môn kinh tế học

5

EC204

Kinh tế vi mô

6

EC205

Kinh tế vĩ mô

7

FN211

Tài chính doanh nghiệp

8

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

9

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

10

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

11

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

12

GF101

Tiếng Pháp 1

13

GJ101

Tiếng Nhật 1

14

GK101

Tiếng Hàn 1

15

GZ101

Tiếng Trung 1

16

GI101

Tiếng Ý 1

17

IS222

Cơ sở dữ liệu

18

MA100

Logic và suy luận toán học

19

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (Tiếng Anh)

 

20

MK313

Quản trị thương hiệu

 

21

ML202

Tư tưởng Hồ Chí Minh

22

NR216

Dinh dưỡng – Tiết chế và an toàn thực phẩm

 

23

NR310B

TH Điều dưỡng hồi sức cấp cứu

 

24

NR314B

TH Điều dưỡng các bệnh truyền nhiễm

 

25

NR404

Quản lý y tế và quản lý điều dưỡng

 

26

NR413

Điều dưỡng các bệnh nội khoa nâng cao

 

27

NR416B

Thực hành chăm sóc SK người cao tuổi và BN hấp hối

 

28

NR471

CĐTN: Điều dưỡng nội khoa

 

29

NR472

CĐTN: Điều dưỡng ngoại khoa

 

30

PG102

GDTC: Thể dục cổ truyền cơ bản

31

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

 

32

PG120

Thể dục cơ bản nâng cao

 

33

SK241

Lý thuyết công tác xã hội

 

34

VC200

Văn hóa Việt Nam

 

35

VL100

Ngôn ngữ học đại cương

 

5. Về môn Giáo dục quốc phòng

- Môn Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) hoãn học từ học kỳ II, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 đã được ép cứng vào thời khóa biểu học kỳ III, nhóm 3, năm học 2019 – 2020. Đề nghị những sinh viên đang học dở dang môn này theo dõi để đi học đầy đủ, đúng giờ.

- Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất (trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt) thì không cần đăng ký học và thi nâng điểm các kỹ năng của hai môn trên. Ngoài ra, sinh viên cần chú ý khi đăng ký học để tránh nhầm lẫn giữa môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ML203) và kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122).

6. Một số lưu ý khi đăng ký học

- Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân tránh việc để người khác xâm phạm đăng ký học ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân và những sinh viên khác trong trường.

- Trong thời gian đăng ký học, sinh viên thuộc các trường hợp: a) có thắc mắc cần liên hệ với cố vấn học tập (CVHT) để được giải quyết; b) quay lại học sau Bảo lưu đến Phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) và c) thuộc diện buộc thôi học, nợ học phí đến bàn 2 để được giải quyết.

- Sinh viên đang trong thời gian đợi kết quả điểm tổng kết các môn học không xin hỗ trợ đăng ký học. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày công bố điểm tổng kết môn học, nhà trường sẽ mở hệ thống đăng ký học cho sinh viên thuộc diện học lại được đăng ký bổ sung.

- Nhà trường không giải quyết hủy môn cho những sinh viên cố tình đăng ký học trong các trường hợp sau:

+ Để lộ mật khẩu hoặc đăng ký học nhằm mục đích giữ chỗ cho người khác;

+ Đăng ký môn có cùng tên môn mà sinh viên đã tích lũy được nhưng có sự khác biệt về tín chỉ hoặc mã môn (do nhà trường thay đổi chương trình đào tạo);

+ Đăng ký thừa hoặc nhầm các môn lựa chọn tự do, các môn không thuộc chương trình đào tạo;

+ Đủ điều kiện tốt nghiệp;

+ Đăng ký trùng với thời khóa biểu nhóm 3 trùng với thời khóa biểu chính thức của nhóm mình theo học;

+ Xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập hoặc chuyển khoa, chuyển ngành;

- Sinh viên học nhầm lớp hoặc tự ý chuyển lớp mà chưa được sự đồng ý của phòng Đào tạo sẽ không được công nhận điểm đánh giá quá trình và không được phép dự thi kết thúc môn đó.

- Nếu có lý do chính đáng, sinh viên có thể đề nghị với bộ môn thông qua cố vấn học tập để mở các môn thi lại, nâng điểm không có trong thời khóa biểu trước tuần thứ 4 của học kỳ. Thời gian đăng ký thi lại, nâng điểm trên mạng từ ngày 1/6 đến ngày 20/6/2020.

7. Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra quá trình. Theo qui định, sinh viên vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và điểm quá trình < 4 sẽ không được dự thi. Sinh viên cần chủ động theo dõi Danh sách sinh viên không được thi (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Hai, tuần 10) và Danh sách điểm quá trình (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Năm, tuần thứ 10). Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ với giảng viên phụ trách lớp môn học để được sửa chữa, tránh thiệt thòi cho bản thân. Trường hợp các danh sách trên công bố đúng thời hạn mà sinh viên không theo dõi dẫn đến không được dự thi hoặc sai sót điểm quá trình cần sửa chữa phải nộp lệ phí phạt: 200.000 đồng/1 môn thi/1 lần để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó.

8. Giờ học hàng ngày như sau:

Sáng

Giờ học 1

07h00   -   07h50

Giờ học 2

08h00    -   08h50

Giờ học 3

09h05    -   09h55

Giờ học 4

10h05    -    10h55

Giờ học 5

11h05    -    11h55

Chiều

Giờ học 6

13h00    -   13h50

Giờ học 7

14h00   -   14h50

Giờ học 8

15h05   -   15h55

Giờ học 9

16h05    -   16h55

Giờ học 10

17h05    -   17h55

Giờ học 11

18h00    -   18h50

Giờ học 12

19h00    -   19h50

Giờ học 13

20h00    -   20h50Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.