Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 4/2020 và hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/TB-ĐT

                  Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

­THÔNG BÁO

Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 4/2020

và hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bắt đầu từ đợt xét tốt nghiệp tháng 4/2020, phòng Đào tạo nhận đăng ký nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (HSXTN) theo hình thức online.

- Thời hạn đăng ký nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (Dành cho sinh viên (SV) hệ Chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp có điểm tổng kết các môn học tính đến hết học kỳ II, nhóm 1,2 năm học 2019 - 2020 và hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng): từ 27/4 – 27/5/2020.

            - Nhà trường không nhận đăng ký nộp HSXTN của SV bị buộc thôi học do kỷ luật.

2. Sinh viên tự xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp (TN) truy cập website https://sinhvien.thanglong.edu.vn theo thời gian trên để đăng ký nộp HSXTN và cần lưu ý những điểm sau:

- Phải có kết quả chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế hoặc dự thi toeic tại trường đạt theo Chuẩn đầu ra tiếng Anh tối thiểu theo trình độ và chuẩn công nhận tốt nghiệp (Căn cứ Quyết định số 17081612/QĐ-ĐHTL ngày 16/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long về Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với SV đại học hệ chính quy khóa ≥ 26 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh)) mới được đăng ký nộp HSXTN, cụ thể:

Chuẩn công nhận tốt nghiệp

Chứng chỉ và kết quả thi

TOEIC (Quốc tế và nội bộ)

IELTS

TOEFL

iBT

PET

(Quốc tế

và nội bộ)

B1

(theo khung tham chiếu Châu Âu)

B1

(theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc của VN)

Giỏi &

Xuất sắc

550

5.0

55

Pass with DistinctionTrung bình & Khá

450

4.5

45

Pass/ Pass with Merit

Chứng chỉ công nhận đạt trình độ B1

Chứng chỉ công nhận đạt trình độ bậc 3

Đối với những trường hợp sử dụng chứng chỉ Toeic Quốc tế giả để nộp hồ sơ xét tốt nghiệp, Nhà trường đã ra quyết định kỷ luật đình chỉ xét tốt nghiệp từ một học kỳ đến một năm.

            - SV ngành Công tác xã hội khóa 27 (XW27) phải học tối thiểu 12 tín chỉ các học phần lựa chọn của ngành mới đủ điều kiện tốt nghiệp (thay vì 8 tín chỉ in lỗi trong cuốn Hướng dẫn học tập năm học 2014 - 2015).

II. KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP

Thời gian

Nội dung

Từ ngày 27/4 - 27/5/2020

- Đăng ký nộp HSTN online qua website https://sinhvien.thanglong.edu.vn

Lịch cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau. Đề nghị SV chú ý theo dõi trên website và fanpage của trường.

- Kiêm tra và xác nhận Bảng điểm dự kiến tốt nghiệp qua website https://sinhvien.thanglong.edu.vn

- Nộp Lệ phí xét tốt nghiệp: Đối với SV hệ Chính quy: 200.000 đồng/hồ sơ; Đối với SV hệ Vừa làm vừa học: 300.000 đồng/hồ sơ) và lệ phí thi lại, nâng điểm hoặc phiếu xác nhận không nợ sách của thư viện (nếu có).

Địa điểm: Phòng Tài vụ, Phòng Tư liệu Thư viện.

- Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (bản cứng).

Địa điểm: Phòng Tiếp SV (bàn 1).

- Ký sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp.

- Đăng ký nhận bằng tốt nghiệp tại Hội trường.

Địa điểm: Phòng Tiếp SV (bàn 1).

- Trao bằng và Bảng điểm tốt nghiệp.

Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu (Đại học Thăng Long).

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đăng ký nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp online: SV xem bản Hướng dẫn nộp HSXTN online và tiến hành đăng ký theo thời gian đã quy định tại đây.

2. Kiểm tra tình trạng nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp online

Sau khi đăng ký nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp online, SV kiểm tra tình trạng nộp hồ sơ trên website https://sinhvien.thanglong.edu.vn, cụ thể như sau:

- Hồ sơ tốt nghiệp: Khi hệ thống cập nhật tình trạng “Đã đủ hồ sơ”, SV xem Thông báo về lịch nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (bản cứng).

- Mượn sách Thư viện: Hệ thống cập nhật tình trạng “Có nợ sách” SV làm thủ tục trả sách cho Thư viện Trường.

- Học phí và lệ phí thi lại, nâng điểm: Hệ thống cập nhật tình trạng “Nợ học phí và lệ phí thi lại, nâng điểm” SV hoàn thành việc nộp phí và lệ phí cho nhà trường.

Chú ý: SV trong tình trạng “ nợ sách”, “Nợ học phí và lệ phí thi lại, nâng điểm” cần trả sách, nộp học phí và lệ phí thi lại, nâng điểm khi đến nộp HSXTN (bản cứng) tại Trường. Sau khi hoàn thành, SV phải nộp Phiếu xác nhận không nợ sách, Phiếu thu học phí và lệ phí thi lại, nâng điểm cùng với HSXTN (bản cứng).

3. Kiểm tra và xác nhận Bảng điểm tốt nghiệp dự kiến online

            Sau hai tháng kể từ khi đăng ký nộp HSTN online, SV truy cập vào website https://sinhvien.thanglong.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin tốt nghiệp:

3.1. Đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

- Hệ thống cập nhật tại mục “Trạng thái xác nhận bảng điểm gốc” tình trạng “Đã có bảng điểm tốt nghiệp” (dự kiến).

- Màn hình chờ của SV hiển thị lựa chọn “Xem bảng điểm dự kiến”; SV kiểm tra kỹ các thông tin trên Bảng điểm tốt nghiệp (dự kiến) gồm các nội dung: Họ và tên, mã SV, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, chuyên ngành tốt nghiệp và độ chính xác của điểm số. Nếu đúng, SV chọn “Thông tin trên bảng điểm là chính xác”. Nếu có thắc mắc, SV cần ghi rõ nội dung để được phòng Đào tạo xem xét, giải quyết.

3.2. Đối với sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp:

Hệ thống cập nhật tình trạng “Bạn không đủ điều kiện tốt nghiệp” và có kèm theo lời giải thích.

4. Nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp (bản cứng), ký sổ gốc cấp phát Bằng tốt nghiệp, trao bằng và bảng điểm tốt nghiệp tại trường

            - Sau khi kiểm tra và xác nhận Bảng điểm tốt nghiệp dự kiến online, SV theo dõi thông báo thời gian và quy trình đến trường nộp HSXTN (bản cứng) và ký sổ gốc cấp phát Bằng tại trường.

            - SV phải hoàn thành việc nộp HSXTN (bản cứng) và được trao Bằng và Bảng điểm tốt nghiệp khi đã ký tên vào Sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp.

           Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.