Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Chuyển lịch thi các học phần Logic và suy luận toán học (MA100), Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế (MA142) và Xác suất thống kê ứng dụng (MA231) học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 – 2020

1E40AA99 DAF5 4C19 BC2E F857B48E4112

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.