Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Về việc học từ xa Học kỳ 3, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Số: 31/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc học từ xa Học kỳ 3, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

Căn cứ thông báo số 20031801 ngày 18/3/2020 về việc sinh viên tiếp tục không đến trường để phòng chống dịch Covid-19, nhà trường tổ chức dạy và học từ xa dành cho sinh viên từ học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 bắt đầu từ ngày 13/4/2020.

Đối với các học phần giảng dạy trực tuyến trên ứng dụng MS Teams, Zoom… sinh viên học theo thời khóa biểu cá nhân, giờ học theo bảng giờ học hàng ngày của Trường.

Đối với các học phần còn lại, sinh viên đăng nhập hệ thống Elearning để đọc thông báo, theo dõi Kế hoạch học tập và liên hệ giảng viên để học tập.

          Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.