Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HỌC KỲ 2, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

LỚP CN

GHI CHÚ

1

A10005

LÊ THỊ THOA

NK31e1, QE19e

Nợ học phí học kỳ 619

2

A18943

NGUYỄN VÂN ANH

XV24a1

Nợ học phí học kỳ 519, 619

3

A23190

NGUYỄN THANH TÙNG

QM26g1

Nợ học phí học kỳ 419, 619

4

A23717

NGHIÊM LÝ HOA

QA26d3

Nợ học phí học kỳ 619

5

A24703

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

QT30c1

Nợ học phí học kỳ 619

6

A26313

NGUYỄN HOÀNG LONG

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 619

7

A27077

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 619

8

A27188

ĐỖ MINH HẠNH

QT28d2

Nợ học phí học kỳ 619

9

A27799

DƯƠNG VĂN HIẾU

QF28g3

Nợ học phí học kỳ 619

10

A28874

NGUYỄN BÁ THÀNH

QE29c1

Nợ học phí học kỳ 619

11

A29650

DƯƠNG PHƯƠNG LINH

NJ29e3

Nợ học phí học kỳ 619

12

A29746

PHẠM THÀNH THẢO

XC32g2

Nợ học phí học kỳ 619

13

A29768

NGUYỄN THỊ BÍCH

QA29g5

Nợ học phí học kỳ 619

14

B00721

NGUYỄN THÀNH TRUNG

SNTC11g1

Nợ học phí học kỳ 619

15

A30095

MAI NGUYỄN NGỌC ANH

NE30a1

Nợ học phí học kỳ 519, 619

16

A30185

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

QA30h1

Nợ học phí học kỳ 619

17

A30518

LÊ TUẤN PHONG

QE30h2

Nợ học phí học kỳ 619

18

A30596

PHAN THỊ THANH XUÂN

QA30h2

Nợ học phí học kỳ 419, 619

19

A31029

PHẠM THANH BÌNH

QT30e2

Nợ học phí học kỳ 619

20

A31187

ĐẶNG VŨ MINH TIẾN

QM32h2

Nợ học phí học kỳ 619

21

A31370

NGUYỄN HẢI NINH

NZ30d1

Nợ học phí học kỳ 619

22

A31391

MAI PHƯƠNG

QE30b1

Nợ học phí học kỳ 619

23

A31486

NGUYỄN THÀNH LONG

TI30h3

Nợ học phí học kỳ 619

24

A31494

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

NJ30h5

Nợ học phí học kỳ 519, 619

25

A31619

VŨ THỊ MAI LAN

SN30h3

Nợ học phí học kỳ 619

26

A31747

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

QT32h6

Nợ học phí học kỳ 319, 619

27

A31834

ĐÀO THỊ HUẾ

QT30h5

Nợ học phí học kỳ 619

28

A32161

NGUYỄN QUANG KHẢI

QE30e1

Nợ học phí học kỳ 619

29

A32445

NGUYỄN VIỆT HÙNG

TI31h1

Nợ học phí học kỳ 619

30

A32669

ĐẶNG ĐÌNH KHANG

TC31h1

Nợ học phí học kỳ 519, 619

31

A32731

ĐẶNG BÍCH NGOAN

NJ31g1

Nợ học phí học kỳ 619

32

A33147

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

NK31d1

Nợ học phí học kỳ 619

33

A33209

BÙI NGỌC HÀ MY

NE31a2

Nợ học phí học kỳ 619

34

A33327

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

TI31h1

Nợ học phí học kỳ 619

35

A33399

VŨ QUANG DUY

QT31h3

Nợ học phí học kỳ 519, 619

36

A33480

ĐỖ THỊ MAI

NK31g3

Nợ học phí học kỳ 619

37

A33512

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN

NK31h3

Nợ học phí học kỳ 619

38

A33525

NGUYỄN QUANG ĐỨC

XC32e2

Nợ học phí học kỳ 319, 619

39

A33711

LƯU PHƯƠNG ANH

NZ31e1

Nợ học phí học kỳ 619

40

A33935

TRẦN KHÁNH VI

QT31a1

Nợ học phí học kỳ 619

41

A34203

NGUYỄN THỊ LAN ANH

SN32h2

Nợ học phí học kỳ 319, 619

42

A34291

BẠCH HƯƠNG TRÀ

QM32h3

Nợ học phí học kỳ 619

43

A34399

ĐÀO LAN PHƯƠNG

AN31h1

Nợ học phí học kỳ 619

44

A34591

ĐẶNG VŨ QUANG MINH

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 319, 619

45

A34739

NGUYỄN XUÂN MẠNH

TT32h1

Nợ học phí học kỳ 619

46

A34748

TRẦN HƯƠNG THẢO

NE32a1

Nợ học phí học kỳ 619

47

A34754

PHẠM THỊ HUYỀN

NJ32h1

Nợ học phí học kỳ 619

48

A34771

KHỔNG THỊ KIM YẾN

NJ32h1

Nợ học phí học kỳ 619

49

A34776

LÊ MINH TRANG

QA32h1

Nợ học phí học kỳ 619

50

A34780

TRẦN HỒ HỒNG ANH

NE32a1

Nợ học phí học kỳ 619

51

A34812

PHẠM HOÀNG ANH

TT32h1

Nợ học phí học kỳ 619

52

A34837

PHẠM THANH PHONG

TT32h1

Nợ học phí học kỳ 619

53

A34866

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

NJ32h1

Nợ học phí học kỳ 619

54

A34887

BÙI VIẾT LONG

QT32h1

Nợ học phí học kỳ 619

55

A34898

DƯƠNG THỊ THU TRANG

NJ32g1

Nợ học phí học kỳ 619

56

A34989

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

XC32h1

Nợ học phí học kỳ 619

57

A35022

NGUYỄN NGỌC TRÚC PHƯƠNG

XW32g1

Nợ học phí học kỳ 619

58

A35105

LÊ HOÀNG YẾN

XC32g1

Nợ học phí học kỳ 619

59

A35137

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

XV32h1

Nợ học phí học kỳ 619

60

A35142

PHẠM NGỌC HUY

TM32h1

Nợ học phí học kỳ 619

61

A35214

PHAN MINH NHẬT

TC32h1

Nợ học phí học kỳ 619

62

A35242

LƯƠNG THỊ THÚY QUỲNH

XV32h1

Nợ học phí học kỳ 619

63

A35270

ĐỖ MẠNH HÙNG

XV32h1

Nợ học phí học kỳ 619

64

A35274

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TT32h2

Nợ học phí học kỳ 619

65

A35345

NGUYỄN QUANG TRÌNH

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 619

66

A35366

TRẦN ĐĂNG TIẾN

QF32h1

Nợ học phí học kỳ 619

67

A35390

NGUYỄN THỊ BÌNH

QT32h2

Nợ học phí học kỳ 619

68

A35401

NGUYỄN DUY BÌNH

TT32g1

Nợ học phí học kỳ 619

69

A35405

PHẠM VÂN ANH

QL32g1

Nợ học phí học kỳ 619

70

A35418

NGUYỄN THỊ THU

QL32g1

Nợ học phí học kỳ 619

71

A35431

NGUYỄN HUYỀN ANH

XC32e1

Nợ học phí học kỳ 619

72

A35432

HOÀNG MẠNH TUẤN

TT32e1

Nợ học phí học kỳ 619

73

A35439

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

TT32h2

Nợ học phí học kỳ 619

74

A35465

KIỀU DUY LONG

QE32e1

Nợ học phí học kỳ 619

75

A35483

VŨ TIẾN THÁI

QT32g1

Nợ học phí học kỳ 619

76

A35489

NGUYỄN TIẾN HỘI

TI32e1

Nợ học phí học kỳ 619

77

A35503

TRẦN ĐỨC LONG

TT32h2

Nợ học phí học kỳ 619

78

A35633

PHẠM KIỀU TRINH

QM32e1

Nợ học phí học kỳ 619

79

A35642

VŨ PHƯƠNG THẢO

SN32h1

Nợ học phí học kỳ 619

80

A35655

NGUYỄN DUY MẠNH

NZ32d1

Nợ học phí học kỳ 619

81

A35660

NGÔ THỊ THU CHI

QM32h2

Nợ học phí học kỳ 619

82

A35725

HOÀNG HẢI YẾN

NJ32g2

Nợ học phí học kỳ 619

83

A35812

HUỲNH THÙY ANH

QM32g1

Nợ học phí học kỳ 619

84

A35871

LÊ THỊ BẢO NGỌC

NE32a4

Nợ học phí học kỳ 619

85

A35875

NGUYỄN VÂN ANH

NE32a4

Nợ học phí học kỳ 619

86

A35895

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NE32a4

Nợ học phí học kỳ 619

87

A35898

VŨ THỊ THU HUYỀN

QT32h3

Nợ học phí học kỳ 619

88

A35901

ĐÀO XUÂN LÂM TÙNG

NE32a4

Nợ học phí học kỳ 619

89

A35903

PHẠM MINH THÁI

TT32h3

Nợ học phí học kỳ 619

90

A35907

CAO HIỀN KHUÊ

QA32h2

Nợ học phí học kỳ 619

91

A35923

PHẠM MINH HIẾU

NJ32s3

Nợ học phí học kỳ 619

92

A35924

LÊ ĐỨC THỊNH

QF32e1

Nợ học phí học kỳ 619

93

A35927

CAO VĂN TIẾN

QM32h2

Nợ học phí học kỳ 619

94

A35972

ĐỖ QUANG VIỆT

QF32e1

Nợ học phí học kỳ 619

95

A35975

VŨ THỊ THU HÀ

QA32g1

Nợ học phí học kỳ 619

96

A35978

NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH

XV32h1

Nợ học phí học kỳ 619

97

A35996

NGUYỄN MINH QUÂN

QT32e2

Nợ học phí học kỳ 619

98

A36013

PHAN THỊ HẢO

QA32g1

Nợ học phí học kỳ 619

99

A36040

NGUYỄN TRUNG HƯNG

NE32a5

Nợ học phí học kỳ 619

100

A36050

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

QF32h2

Nợ học phí học kỳ 619

101

A36052

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NZ32h1

Nợ học phí học kỳ 619

102

A36058

HÀ ĐỖ THÚY HẰNG

QE32h2

Nợ học phí học kỳ 619

103

A36074

ĐOÀN THỊ THÚY VÂN

XW32h1

Nợ học phí học kỳ 619

104

A36095

LÊ HOÀNG YẾN NGỌC

NJ32h3

Nợ học phí học kỳ 619

105

A36102

PHẠM HUY TOÀN

TT32h3

Nợ học phí học kỳ 619

106

A36105

NGUYỄN THỊ DUNG

NE32a11

Nợ học phí học kỳ 619

107

A36113

PHẠM BÁ HƯNG

QM32b1

Nợ học phí học kỳ 619

108

A36160

NGUYỄN QUỐC ANH

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 619

109

A36163

NGUYỄN THỊ HIỀN

NJ32h3

Nợ học phí học kỳ 619

110

A36170

LÊ NGỌC HẢI

NE32a5

Nợ học phí học kỳ 619

111

A36172

TRƯƠNG THỊ NHỊ

NE32a11

Nợ học phí học kỳ 619

112

A36182

NGUYỄN THỊ THỦY

QT32h4

Nợ học phí học kỳ 619

113

A36203

ĐỖ TIẾN ĐẠT

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 619

114

A36270

NGUYỄN DUY NAM

QT32e3

Nợ học phí học kỳ 619

115

A36314

LÊ THÚY NGỌC

NE32a5

Nợ học phí học kỳ 619

116

A36317

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

NJ32b1

Nợ học phí học kỳ 619

117

A36320

ĐÀO KHÁNH TÙNG

NE32a5

Nợ học phí học kỳ 619

118

A36335

LÊ HUY HIẾU

NE32a5

Nợ học phí học kỳ 619

119

A36359

NGUYỄN TRÍ TOÀN

TT32h3

Nợ học phí học kỳ 619

120

A36371

NGUYỄN VĂN LÂM

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 619

121

A36374

ĐINH VĂN HOÀNG ANH

TT32h3

Nợ học phí học kỳ 619

122

A36410

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

QT32e3

Nợ học phí học kỳ 619

123

A36459

VŨ THẾ TÀI

XW32h1

Nợ học phí học kỳ 619

124

A36504

TRẦN NHẬT TRƯỜNG

QT32h4

Nợ học phí học kỳ 619

125

A36512

NGUYỄN LINH CHI

NE32a6

Nợ học phí học kỳ 619

126

A36518

NGUYỄN ĐỨC HẢI

NE32a6

Nợ học phí học kỳ 619

127

A36533

HOÀNG VĂN LỰC

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 619

128

A36535

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

TT32h4

Nợ học phí học kỳ 619

129

A36537

ĐỖ HỒNG NHUNG

XW32g1

Nợ học phí học kỳ 619

130

A36548

VŨ NGỌC LAN

QM32h3

Nợ học phí học kỳ 619

131

A36564

PHAN THỊ THU HƯƠNG

QL32e1

Nợ học phí học kỳ 619

132

A36577

NGUYỄN THỊ THANH HUỆ

QT32h5

Nợ học phí học kỳ 619

133

A36589

NGUYỄN SĨ TOÀN

XW32h1

Nợ học phí học kỳ 619

134

A36592

BÙI CHU MINH PHONG

QM32e1

Nợ học phí học kỳ 619

135

A36596

TRIỆU THU QUYÊN

XW32g1

Nợ học phí học kỳ 619

136

A36599

VŨ HOÀNG HẢI

QT32h5

Nợ học phí học kỳ 619

137

A36653

HÀ THỊ HỒNG HUẾ

QA32h3

Nợ học phí học kỳ 619

138

A36668

NGUYỄN CÔNG HÀO

NE32a7

Nợ học phí học kỳ 619

139

A36681

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

TT32h4

Nợ học phí học kỳ 619

140

A36689

MAI PHƯƠNG ANH

NE32a7

Nợ học phí học kỳ 619

141

A36730

HÀ ANH CHI

NE32a7

Nợ học phí học kỳ 619

142

A36733

TRẦN THẢO LINH

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 619

143

A36739

LÊ NHẬT LONG

TT32h5

Nợ học phí học kỳ 619

144

A36740

NGUYỄN NHẬT HẠ

XV32e1

Nợ học phí học kỳ 619

145

A36743

NGUYỄN VIẾT HUY

TT32h5

Nợ học phí học kỳ 619

146

A36770

MA THỊ PHƯƠNG THẢO

NE32a7

Nợ học phí học kỳ 619

147

A36773

PHẠM NGỌC ĐẠT

NK32g3

Nợ học phí học kỳ 619

148

A36827

HOÀNG THANH YẾN NHI

NK32g3

Nợ học phí học kỳ 619

149

A36831

NGUYỄN THÀNH QUANG

QM32e1

Nợ học phí học kỳ 619

150

A36844

NGUYỄN LAN ANH

QB32e1

Nợ học phí học kỳ 619

151

A36851

NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG

NZ32e1

Nợ học phí học kỳ 619

152

A36859

ĐINH THỊ UYÊN NHI

QE32g2

Nợ học phí học kỳ 619

153

A36860

NGUYỄN THANH TÂM

NE32a7

Nợ học phí học kỳ 619

154

A36884

NGUYỄN MINH THÚY

XW32h1

Nợ học phí học kỳ 619

155

A36889

ĐẬU NGỌC HOẠT

QE32h3

Nợ học phí học kỳ 619

156

A36898

VŨ THÙY AN

NZ32h1

Nợ học phí học kỳ 619

157

A36903

LÊ QUỐC ĐẠT

QE32e1

Nợ học phí học kỳ 619

158

A36911

NGUYỄN VIỆT ANH

QF32b1

Nợ học phí học kỳ 619

159

A36915

TRỊNH ĐĂNG QUANG

XC32e1

Nợ học phí học kỳ 619

160

A36916

DƯƠNG HÀ DUY ANH

QE32h3

Nợ học phí học kỳ 619

161

A36934

ĐINH SƠN TÙNG

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 619

162

A36939

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 619

163

A36954

ĐINH HOÀNG DŨNG

TM32h1

Nợ học phí học kỳ 619

164

A36981

ĐÀM QUỐC CHUNG

QT32b1

Nợ học phí học kỳ 619

165

A36984

TRẦN THỊ THU TRANG

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 619

166

A36999

ĐINH THÙY DƯƠNG

QL32g2

Nợ học phí học kỳ 619

167

A37007

TRẦN QUANG HUY

TT32g1

Nợ học phí học kỳ 619

168

A37030

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

XV32e1

Nợ học phí học kỳ 619

169

A37058

ĐỖ THỊ KIM NHUNG

QT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

170

A37075

ĐỖ MINH CHIẾN

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 619

171

A37079

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

QL32h3

Nợ học phí học kỳ 619

172

A37092

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LY

TC32h1

Nợ học phí học kỳ 619

173

A37096

NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG

QB32h2

Nợ học phí học kỳ 619

174

A37100

LÊ QUỐC CƯỜNG

QA32h4

Nợ học phí học kỳ 619

175

A37108

NGUYỄN VĂN ĐẠT

QM32h1

Nợ học phí học kỳ 619

176

A37113

LÊ VÂN ANH

TC32h1

Nợ học phí học kỳ 619

177

A37129

NGUYỄN THỊ HẬU

NK32g3

Nợ học phí học kỳ 619

178

A37136

DƯƠNG THANH HIẾU

QT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

179

A37186

VĂN DUY ĐĂNG

QM32g2

Nợ học phí học kỳ 619

180

A37194

LÊ TIẾN ANH

QE32h4

Nợ học phí học kỳ 619

181

A37201

PHẠM HỒNG LUÂN

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 619

182

A37208

TRẦN HOÀI LONG

QL32g2

Nợ học phí học kỳ 619

183

A37214

PHAN NGỌC TẤT

TI32h1

Nợ học phí học kỳ 619

184

A37226

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

QA32h4

Nợ học phí học kỳ 619

185

A37229

TRỊNH QUANG MINH

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 619

186

A37230

ĐẶNG KHÁNH VI

NZ32g1

Nợ học phí học kỳ 619

187

A37264

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

QE32h4

Nợ học phí học kỳ 619

188

A37267

ĐỖ THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG

NJ32h4

Nợ học phí học kỳ 619

189

A37272

PHẠM VIỆT HOÀNG

QE32h4

Nợ học phí học kỳ 619

190

A37275

TRƯƠNG VĂN TÙNG

QT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

191

A37297

LỤC THỊ THANH DƯƠNG

QE32g2

Nợ học phí học kỳ 619

192

A37309

ĐẶNG QUANG TÙNG

QT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

193

A37327

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

QB32h2

Nợ học phí học kỳ 619

194

A37328

NGUYỄN VĂN SƠN

QA32h4

Nợ học phí học kỳ 619

195

A37339

NGUYỄN ĐĂNG TÚ

XV32e1

Nợ học phí học kỳ 619

196

A37341

ĐINH VĂN LỰC

TM32h1

Nợ học phí học kỳ 619

197

A37342

NGUYỄN NHẬT MINH

TT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

198

A37349

PHẠM THÙY LINH

QT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

199

A37350

ĐỖ HUYỀN MY

QF32c1

Nợ học phí học kỳ 619

200

A37353

ĐÀO THỊ LIÊN

TT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

201

A37356

NGUYỄN THỊ NGỌC

NE32a12

Nợ học phí học kỳ 619

202

A37360

BÁ THỊ NGỌC

QT32e3

Nợ học phí học kỳ 619

203

A37373

NGUYỄN XUÂN SƠN

TT32a1

Nợ học phí học kỳ 619

204

A37375

PHẠM THỊ NGA

NE32a8

Nợ học phí học kỳ 619

205

A37385

HỒ HUY HOÀNG

QE32b1

Nợ học phí học kỳ 619

206

A37389

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

TT32h6

Nợ học phí học kỳ 619

207

A37393

TRẦN ĐĂNG KHOA

XV32h2

Nợ học phí học kỳ 619

208

A37409

PHẠM HOA TUYẾT

XC32h1

Nợ học phí học kỳ 619Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.