Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO V/v Đăng ký học môn Nhiếp ảnh cơ bản, Dẫn chương trình (MC), Thiết kế mỹ thuật và Hội họa cơ bản

29(2)THÔNG BÁO V/v Đăng ký học môn Nhiếp ảnh cơ bản, Dẫn chương trình (MC), Thiết kế mỹ thuật và Hội họa cơ bản

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học HK I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021

1(2)
THÔNG BÁO Đăng ký học HK I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khóa ≤ 31)

25(2)Ngày 23/7/2020, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

15(1)Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày  25/8/2020 đến ngày 26/8/2020

Xem tiếp...

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP HỌC HÈ

921THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP HỌC HÈ

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.