DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 32 THIẾU GIẤY TỜ

 

         
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 32 THIẾU GIẤY TỜ
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NỘP BỔ SUNG TẠI BÀN 2 PHÒNG TIẾP SINH VIÊN 
TRƯỚC NGÀY 15/12/2019. SINH VIÊN XEM TẠI ĐÂY


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.