THÔNG BÁO về việc xét học bổng chính sách năm 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc xét học bổng chính sách năm 2019

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Thăng Long (15/12) hàng năm, Ban giám hiệu Nhà trường tổ chức xét tặng học bổng cho những sinh viên có kết quả học tập đạt loại Xuất sắc và loại Giỏi, ngoài ra còn xét học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên.

Những sinh viên đang học tại các khóa K29, K30, K31 là con đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, v.v. làm Đơn xin xét học bổng để Nhà trường xét duyệt.

·     Hồ sơ gồm: - Đơn xin xét học bổng;

- Giấy xác nhận có dấu đỏ của chính quyền địa phương;

- Bảng điểm (in tại Bàn 2 – phòng Tiếp sinh viên).

·     Nơi nộp đơn: Bàn 2, phòng Tiếp sinh viên.

·     Thời gian: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 29/11/2019.

Danh sách sinh viên được tặng học bổng sẽ được thông báo tại Bảng tin phòng Công tác Sinh viên (sảnh trước phòng Tiếp sinh viên) sau ngày 15/12/2019.

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.