THÔNG BÁO Về việc xét học bổng chính sách năm 2015

 

TRƯỜNG ĐI HC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015  

THÔNG BÁO

Về việc xét học bổng chính sách năm 2015

---------------

Nhân dịp kỷ niệm Thành lập trường Đại học Thăng Long (15/12) hằng năm, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức xét tặng học bổng cho những sinh viên có kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi, ngoài ra còn xét học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên.

Những sinh viên đang học tại các khóa K25, K26, K27 là con đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo… làm Đơn đề nghị cấp học bổng, kèm theo bảng điểm và giấy xác nhận của Chính quyền địa phương để Nhà trường xét duyệt.

Nơi nộp đơn: Bàn 2, phòng Tiếp sinh viên.

Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 10/12/2015

Danh sách tặng học bổng sẽ được thông báo tại Bảng tin phòng Công tác sinh viên (sảnh trước phòng Tiếp sinh viên) sau ngày 15/12/2015.

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN   Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.