THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên không được thi HK I, nhóm 2, năm học 2015 - 2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG CTSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 04  tháng 11  năm 2015

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên không được thi 

HK I, nhóm 2, năm học 2015 - 2016

         

          Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) đã thống kê danh sách sinh viên không được thi do vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp niêm yết tại bảng tin của phòng (Sảnh tầng 1, nhà 9 tầng).

          Sinh viên cần chủ động theo dõi, nếu thấy có sai sót đề nghị đến phòng CTSV (gặp cô Huệ) trước khi kỳ thi bắt đầu (trước ngày 06/11/2015).

 

         Trong thời gian diễn ra kỳ thi, danh sách sinh viên không được thi vẫn giữ nguyên. Nếu có lý do chính đáng, việc xóa tên khỏi danh sách không được thi được tiến hành từ 30/11 đến 04/12/2015.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.