THÔNG BÁO Danh sách sinh viên không được thi HK I, nhóm 1, năm học 2015 - 2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

 Danh sách sinh viên không được thi HK I, nhóm 1, năm học 2015 - 2016

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) đã thống kê danh sách sinh viên không được thi do vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp niêm yết tại bảng tin của phòng (Sảnh tầng 1, nhà 9 tầng).

Sinh viên cần chủ động theo dõi, nếu thấy có sai sót đề nghị đến phòng CTSV (gặp cô Huệ) trước khi kỳ thi bắt đầu (trước ngày 12/10/2015).

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, danh sách sinh viên không được thi vẫn giữ nguyên. Nếu có lý do chính đáng, việc xóa tên khỏi danh sách không được thi được tiến hành từ 09/11 đến 14/11/2015.

 

PHÒNG CTSVVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.