Nhiệm vụ của Phòng Công nghệ thông tin

PCNTTXây dựng kế hoạch phát triển và đảm bảo hoạt động công nghệ thông tin trong trường (bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, bổ sung, cài đặt phần mềm … toàn bộ các thiết bị tin học và thiết bị điện tử khác) phục vụ công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.