Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển Giáo dục Quốc tế

THÔNG BÁO Lớp học Kỹ năng Tư duy phản biện với giảng viên của EF Cambridge và London

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    BAN GLVH & PTGDQT                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     

                                                                                              Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

                                        

THÔNG BÁO

Lớp học Kỹ năng Tư duy phản biện với giảng viên của EF Cambridge và London

Kỹ năng tư duy phản biện là một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta khám phá ra những khía cạnh khác nhau của vấn đề. Hằng ngày, mỗi chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin khác nhau, trong đó có không ít thông tin thiếu chính xác và gây nhiễu; để giải quyết vấn đề này thì mỗi con người chúng ta cần phải có tư duy tốt.

Rèn luyện tư duy phản biện sẽ giúp chúng ta nâng cao kỹ năng nhìn nhận, đánh giá để đi đến hoàn thiện một vấn đề được chặt chẽ hơn, giúp cho chúng ta chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn trong việc tiếp cận kiến thức và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Để giúp sinh viên Thăng Long có được cơ hội nâng cao kỹ năng tiếp cận vấn đề, tự khắc phục được sự thiên vị và khuynh hướng thiên lệch trong tư duy của bản thân; đồng thời có được khả năng xử lý các thông tin nhằm định hướng suy nghĩ và hành động của mình; Ban Giao lưu Văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế Trường Đại học Thăng Long phối hợp với Bộ môn Tiếng Anh và Trường EF Cambridge và London tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Kỹ năng Tư duy phản biện” .

Giảng viên: Thầy Diego Mattiolo – Giảng viên Trường EF Cambridge và London

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Thời gian: 13h05 - 14h20 Thứ 5 (20/10/2016)

Địa điểm: Trường Đại học Thăng Long

Một số hình ảnh Thầy Diego Mattiolo trong lớp học “Tư duy phản biện”

d

 

Sinh viên tham dự lớp học kỹ năng tư duy phản biện

Đăng ký tham gia chương trình gửi về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc đăng ký trực tiếp tại Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế, SĐT: 04-35590569 theo mẫu sau:

STT

Họ tên

Lớp

Mã sinh viên

Ngành học

Số điện thoại

Ghi chú

BAN GIAO LƯU VĂN HÓA

 

VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TẾ


Tin mới

Các tin khác